KELA tiedote – Raahen Taksiasema Oy

KELA tiedote

Hallituksen esityksen mukaan matkakorvausmenoista tulee edelleen säästää 25 miljoonaa euroa. Säästöt saadaan toteutettua korottamalla omavastuuosuuksia ja tehostamalla taksimatkojen yhdistelyä.

Sairausvakuutuslain (1224/2014) mukaan korvattavien matkojen omavastuuosuudet ovat lain vahvistamisen jälkeen seuraavat:
– yhdensuuntaisen matkan omavastuu
nousee nykyisestä 16,00 eurosta 25,00 euroon
– vuotuinen omavastuu (nk. matkakatto)
nousee nykyisestä 272,00 eurosta 300,00 euroon
– taksimatkojen korotettu omavastuu
nousee 32,00 eurosta 50,00 euroon.

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi tilataan aina alueen keskitetystä tilauspalvelusta. Tällöin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain 25 euron omavastuuosuuden.

Keskitetystä tilauspalvelusta tilatusta matkasta maksetut omavastuuosuudet tulevat mukaan matkakattokertymään. Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191). Jos asiakkaalla on oikeus taksimatkaan, häneltä ei tämän jälkeen peritä omavastuuosuutta, jos matka on tilattu keskitetystä tilausnumerosta.

Muualta kuin keskitetystä tilauspalvelusta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun, eli 50 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tällöin asiakas maksaa koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta. Korotettu 50 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkakattoa. Tämä omavastuu vähennetään asiakkaan korvauksesta aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi keskitetystä tilauspalvelusta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Myös vakiotaksiasiakkaan matka voidaan yhdistellä
1.1.2016 alkaen myös vakiotaksiasiakkaan matkaan voidaan yhdistellä muita asiakkaita. Jatkossa vakiotaksiasiakkuuden saavat – alle 16- vuotiaat yksinmatkustavat lapset
– vaikeasti sairaat lapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan
– yksilöllisen harkinnan perusteella

Aiemmin suorakorvauksen aikana myönnetyt vakiotaksiasiakkuudet jäävät voimaan toistaiseksi ja myös näihin matkoihin yhdistellään muiden asiakkaiden matkoja.

Vakiotaksiasiakkaan matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita silloin, kun terveydenhuolto on kirjoittanut asiakkaalle todistuksen SV67 yksinmatkustamista varten.

Alle 16- vuotiaan yksinmatkustavan lapsen ja vaikeasti sairaan lapsen matkaan ei yhdistellä muita asiakkaita, ellei huoltaja ole antanut erillistä lupaa matkojen yhdistelyyn.

Jotta matkojen yhdistely toteutuu, tulee jatkossa vakiotaksiasiakkaiden ajanvaraukseen perustuvat matkat ilmoittaa tilausvälityskeskukseen hyvissä ajoin ennen kuljetuksen toteutumista, viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.

Kela